ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP VIỆT VƯƠN ĐẾN TẦM CAO MỚI.

Trong thời điểm phần lớn doanh nghiệp Việt vẫn chưa tiếp cận được nguồn vốn vay một cách trực quan nhất, DragonLend được thành lập với mục đích giúp các DNNVV đạt được các khoản vay vốn ngắn hạn cho việc tăng trưởng và phát triển. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ lại thường không đủ cơ sở chứng minh tính xác thực, bao gồm tài sản thế chấp, để nhận được nguồn vốn vay kinh doanh từ ngân hàng.

DragonLend sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở VN chủ động tiếp cận với nguồn tài chính từ các ngân hàng.

Đơn đăng kí của doanh nghiệp trên nền tảng điện tử của chúng tôi sẽ nhanh chóng được đánh giá và chuyển tới đối tác tài chính phù hợp. Hành động này đồng nghĩa với việc lãi suất sẽ được đánh giá để mang lại lợi ích tối ưu và phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp. Việc điền đơn đăng kí chỉ mất 10 phút và quy trình xét duyệt sẽ diễn ra nhanh chóng.

Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở trung tâm tài chính Thành Phố Hồ Chí Minh.