Quá trình lập ngân sách cho các khoản chi phí vốn là điều cần thiết để một doanh nghiệp hoạt động và phát triển với một vị trí tài chính vững chắc.

Bài viết này sẽ giúp bạn lập ngân sách chi phí vốn hiệu quả nhất!

I. Chi phí vốn là gì?

Chi phí vốn là chi phí của tài sản có tính hữu dụng, giúp tạo lợi nhuận trong dài hạn. Điều này phân biệt chúng với chi phí hoạt động – chi phí cho tài sản được mua và tiêu dùng trong cùng một kỳ tính thuế.

Ví dụ: Giấy máy in là chi phí hoạt động, trong khi bản thân máy in là chi phí vốn.

Chi phí vốn cao hơn nhiều so với chi phí hoạt động. Nó bao gồm việc mua nhà cửa, thiết bị và phương tiện đi lại của công ty. Chi phí vốn cũng có thể bao gồm các khoản như tiền chi để mua các công ty khác hoặc để nghiên cứu và phát triển. Chi phí hoạt động chỉ là như những gì cái tên biểu thị. Nó là các khoản chi phí cần thiết để công ty hoạt động qua thời gian.

lập ngân sách chi phí vốn

Nguồn: Internet

II. Lập ngân sách chi phí vốn quan trọng như thế nào đến doanh nghiệp?

Chi phí vốn mang cả lợi ích và rủi ro. Đầu tư vào vốn có thể cải thiện hiệu quả của một công ty. Nó cho phép các công ty có thể đạt được những lợi thế cạnh tranh lớn. Nhưng đồng thời họ có thể không hoạt động như mong đợi. Dẫn đến các khoản lỗ đáng lẽ phải được phân bổ ở nơi khác.

Vì chi tiêu vốn thể hiện các khoản đầu tư đáng kể để đạt được lợi tức đầu tư vốn trong dài hạn. Nên chúng cần được lập kế hoạch cẩn thận. Các công ty phải lập ngân sách chi phí vốn đơn giản vì họ không có nguồn vốn vô hạn. Mỗi công ty đều có quỹ hạn chế. Mục tiêu là sử dụng các quỹ hạn chế này theo cách mang lại lợi ích tối đa cho công ty. Vì vậy, công ty lập ngân sách để đảm bảo rằng họ chỉ thực hiện những khoản đầu tư phù hợp với các yêu cầu chiến lược.

Lập ngân sách chi phí vốn chính là lập kế hoạch tương lai. Khi quyết định về một khoản chi tiêu vốn nhất định, ban lãnh đạo của công ty tuyên bố quan điểm của họ về tình trạng tài chính hiện tại của công ty và triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Nó cũng đưa ra các chỉ dẫn về (những) hướng mà nó dự định di chuyển trong những năm tới. Ngân sách chi tiêu vốn thường được xây dựng để bao gồm các khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm. Và do đó có thể đóng vai trò là các chỉ số chính liên quan đến “kế hoạch 5 năm” hoặc các mục tiêu dài hạn của công ty.

lập ngân sách chi phí vốn

Nguồn: Internet

III. Các bước lập ngân sách chi phí vốn hiệu quả

1. Tách biệt chi phí vốn với chi phí hoạt động

Hầu hết các công ty lập ngân sách chi tiêu vốn tách biệt với các khoản chi tiêu khác. Chi phí hoạt động là các chi phí hàng ngày cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh. Chẳng hạn như đồ dùng văn phòng và các tiện ích. Mặt khác, chi tiêu vốn là chi phí cho thiết bị, công cụ, tài sản và các tài sản khác mà công ty của bạn sẽ sử dụng trong vài năm.

Có một ngân sách riêng biệt từ chi phí hoạt động sẽ giúp các công ty tính toán các vấn đề thuế tương ứng đơn giản hơn. Đối với chi phí hoạt động, các khoản khấu trừ áp dụng cho năm tính thuế hiện hành. Nhưng các khoản khấu trừ cho chi phí vốn được dàn trải qua các năm dưới dạng khấu hao hoặc phân bổ.

2. Đánh giá tổng hợp nhu cầu chi tiêu vốn của công ty.

Đánh giá thiết bị, tòa nhà, công nghệ và các tài sản vốn khác hiện tại của bạn. Xác định khi nào chúng sẽ cần nâng cấp hoặc bảo trì và những thứ đó sẽ tốn bao nhiêu. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn sơ bộ về số tiền công ty của bạn cần để lập ngân sách cho các chi phí vốn.

Phần lớn nhu cầu về chi phí vốn đến từ đánh giá của các trưởng bộ phận. Đây là những người điều hành hoạt động hàng ngày của một nhóm nhất định. Cho nên họ nhận thức rõ các vấn đề trong nhóm cần cập nhật hoặc thay đổi. Đánh giá phương pháp tiếp cận từ dưới lên này giúp xác định xem khoản chi đầu tư có mang lại lợi ích cho tăng trưởng dài hạn hay không, điều gì là khả thi về mặt kinh tế và lợi tức đầu tư sẽ là bao nhiêu. Cuối cùng, các khoản chi vốn chắc chắn được xác định bởi quản lý cấp trên và chủ sở hữu.

3. Thực hiện giới hạn ngân sách

Xác định mức chi tiêu tối đa cho vốn là bước quan trọng trong việc lập kế hoạch đầu tư. Các chi phí cụ thể cho việc nâng cấp, bảo trì và cuối cùng là thay thế tài sản vốn của bạn sẽ cung cấp cho bạn một số tiền cơ bản để chi tiêu vốn.

Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải ngân sách nhiều hơn số tiền đó. Điều này là để có thể tính đến bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra hoặc các trường hợp không lường trước được có thể phát sinh. Khi một công ty giới hạn được chi tiêu của mình, công ty có thể lập kế hoạch từ đó.

4. Đo lường lợi tức của chi phí vốn

Khi đã đánh giá được tổng nhu cầu từ bộ phận khác nhau, ngân sách đã được quyết định dựa trên nhu cầu và sự tăng trưởng kinh doanh, và mức chi phí vốn đã hoàn thành. Thì công ty bắt buộc phải xác định lợi nhuận trên chi tiêu vốn của họ. Điều này cho phép xác định xem định giá của họ có đúng hay không, các khoản đầu tư có đang sinh lời hay không, điều gì đúng và điều gì sai. Vì vậy trong chu kỳ đầu tư tiếp theo, những quyết định này sẽ được tiếp tục hoặc cải thiện.

Có nhiều công cụ tài chính để đánh giá lợi nhuận của các khoản chi tiêu vốn. Đặc biệt là khung thời gian mà các khoản đầu tư sẽ bắt đầu hoàn vốn. Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, tỷ lệ ngưỡng và thời gian hoàn vốn là những lĩnh vực cần phân tích khi xác định lợi ích của chi tiêu vốn.

IV. Lưu ý

Các thủ tục chuẩn bị ngân sách lập vốn có sự khác nhau giữa các công ty.  Nó tùy thuộc vào các yếu tố như tính chất kinh doanh và quy mô của công ty. Tại các công ty lớn, bước đầu tiên trong việc lập ngân sách vốn có thể là các bộ phận riêng lẻ trong công ty gửi yêu cầu về những thứ mà bộ phận cần thuộc nhóm chi tiêu vốn. Tuy nhiên, nó cuối cùng chắc chắn được xác định bởi quản lý cấp trên và chủ sở hữu.

Các quyết định liên quan đến các khoản chi tiêu rất lớn. Ban giám đốc phải đánh giá xem liệu tài sản đó có xứng đáng với chi phí bỏ ra hay không. Chi phí vốn hầu như luôn ảnh hưởng đến chi phí hoạt động. Vì các mặt hàng đã mua cần được duy trì và “bức tranh lớn” cần được xem xét. Ban giám đốc cần xác định chi phí vốn đến trực tiếp từ quỹ công ty hay cần được tài trợ.

Cho thuê cũng là một lựa chọn tốt. Nếu một công ty đang muốn mua tài sản như máy tính hoặc thiết bị công nghệ khác. Đó là những vật dụng có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời.

Bài viết trên đã giới thiệu về cách lập ngân sách chi phí vốn hiệu quả. DragonLend hy vọng bài viết trên sẽ có ích cho các bạn. Nếu bạn đang thực hiện dự án lớn và cần nguồn vốn, hãy liên hệ với chúng tôi!

>> Xem thêm: Phân Biệt Chi Phí Vốn (Capex) Và Chi Phí Hoạt Động (Opex)

Quá trình lập ngân sách cho các khoản chi phí vốn là điều cần thiết để một doanh nghiệp hoạt động và phát triển với một vị trí tài chính vững chắc.

Bài viết này sẽ giúp bạn lập ngân sách chi phí vốn hiệu quả nhất!

I. Chi phí vốn là gì?

Chi phí vốn là chi phí của tài sản có tính hữu dụng, giúp tạo lợi nhuận trong dài hạn. Điều này phân biệt chúng với chi phí hoạt động – chi phí cho tài sản được mua và tiêu dùng trong cùng một kỳ tính thuế.

Ví dụ: Giấy máy in là chi phí hoạt động, trong khi bản thân máy in là chi phí vốn.

Chi phí vốn cao hơn nhiều so với chi phí hoạt động. Nó bao gồm việc mua nhà cửa, thiết bị và phương tiện đi lại của công ty. Chi phí vốn cũng có thể bao gồm các khoản như tiền chi để mua các công ty khác hoặc để nghiên cứu và phát triển. Chi phí hoạt động chỉ là như những gì cái tên biểu thị. Nó là các khoản chi phí cần thiết để công ty hoạt động qua thời gian.

lập ngân sách chi phí vốn

Nguồn: Internet

II. Lập ngân sách chi phí vốn quan trọng như thế nào đến doanh nghiệp?

Chi phí vốn mang cả lợi ích và rủi ro. Đầu tư vào vốn có thể cải thiện hiệu quả của một công ty. Nó cho phép các công ty có thể đạt được những lợi thế cạnh tranh lớn. Nhưng đồng thời họ có thể không hoạt động như mong đợi. Dẫn đến các khoản lỗ đáng lẽ phải được phân bổ ở nơi khác.

Vì chi tiêu vốn thể hiện các khoản đầu tư đáng kể để đạt được lợi tức đầu tư vốn trong dài hạn. Nên chúng cần được lập kế hoạch cẩn thận. Các công ty phải lập ngân sách chi phí vốn đơn giản vì họ không có nguồn vốn vô hạn. Mỗi công ty đều có quỹ hạn chế. Mục tiêu là sử dụng các quỹ hạn chế này theo cách mang lại lợi ích tối đa cho công ty. Vì vậy, công ty lập ngân sách để đảm bảo rằng họ chỉ thực hiện những khoản đầu tư phù hợp với các yêu cầu chiến lược.

Lập ngân sách chi phí vốn chính là lập kế hoạch tương lai. Khi quyết định về một khoản chi tiêu vốn nhất định, ban lãnh đạo của công ty tuyên bố quan điểm của họ về tình trạng tài chính hiện tại của công ty và triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Nó cũng đưa ra các chỉ dẫn về (những) hướng mà nó dự định di chuyển trong những năm tới. Ngân sách chi tiêu vốn thường được xây dựng để bao gồm các khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm. Và do đó có thể đóng vai trò là các chỉ số chính liên quan đến “kế hoạch 5 năm” hoặc các mục tiêu dài hạn của công ty.

lập ngân sách chi phí vốn

Nguồn: Internet

III. Các bước lập ngân sách chi phí vốn hiệu quả

1. Tách biệt chi phí vốn với chi phí hoạt động

Hầu hết các công ty lập ngân sách chi tiêu vốn tách biệt với các khoản chi tiêu khác. Chi phí hoạt động là các chi phí hàng ngày cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh. Chẳng hạn như đồ dùng văn phòng và các tiện ích. Mặt khác, chi tiêu vốn là chi phí cho thiết bị, công cụ, tài sản và các tài sản khác mà công ty của bạn sẽ sử dụng trong vài năm.

Có một ngân sách riêng biệt từ chi phí hoạt động sẽ giúp các công ty tính toán các vấn đề thuế tương ứng đơn giản hơn. Đối với chi phí hoạt động, các khoản khấu trừ áp dụng cho năm tính thuế hiện hành. Nhưng các khoản khấu trừ cho chi phí vốn được dàn trải qua các năm dưới dạng khấu hao hoặc phân bổ.

2. Đánh giá tổng hợp nhu cầu chi tiêu vốn của công ty.

Đánh giá thiết bị, tòa nhà, công nghệ và các tài sản vốn khác hiện tại của bạn. Xác định khi nào chúng sẽ cần nâng cấp hoặc bảo trì và những thứ đó sẽ tốn bao nhiêu. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn sơ bộ về số tiền công ty của bạn cần để lập ngân sách cho các chi phí vốn.

Phần lớn nhu cầu về chi phí vốn đến từ đánh giá của các trưởng bộ phận. Đây là những người điều hành hoạt động hàng ngày của một nhóm nhất định. Cho nên họ nhận thức rõ các vấn đề trong nhóm cần cập nhật hoặc thay đổi. Đánh giá phương pháp tiếp cận từ dưới lên này giúp xác định xem khoản chi đầu tư có mang lại lợi ích cho tăng trưởng dài hạn hay không, điều gì là khả thi về mặt kinh tế và lợi tức đầu tư sẽ là bao nhiêu. Cuối cùng, các khoản chi vốn chắc chắn được xác định bởi quản lý cấp trên và chủ sở hữu.

3. Thực hiện giới hạn ngân sách

Xác định mức chi tiêu tối đa cho vốn là bước quan trọng trong việc lập kế hoạch đầu tư. Các chi phí cụ thể cho việc nâng cấp, bảo trì và cuối cùng là thay thế tài sản vốn của bạn sẽ cung cấp cho bạn một số tiền cơ bản để chi tiêu vốn.

Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải ngân sách nhiều hơn số tiền đó. Điều này là để có thể tính đến bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra hoặc các trường hợp không lường trước được có thể phát sinh. Khi một công ty giới hạn được chi tiêu của mình, công ty có thể lập kế hoạch từ đó.

4. Đo lường lợi tức của chi phí vốn

Khi đã đánh giá được tổng nhu cầu từ bộ phận khác nhau, ngân sách đã được quyết định dựa trên nhu cầu và sự tăng trưởng kinh doanh, và mức chi phí vốn đã hoàn thành. Thì công ty bắt buộc phải xác định lợi nhuận trên chi tiêu vốn của họ. Điều này cho phép xác định xem định giá của họ có đúng hay không, các khoản đầu tư có đang sinh lời hay không, điều gì đúng và điều gì sai. Vì vậy trong chu kỳ đầu tư tiếp theo, những quyết định này sẽ được tiếp tục hoặc cải thiện.

Có nhiều công cụ tài chính để đánh giá lợi nhuận của các khoản chi tiêu vốn. Đặc biệt là khung thời gian mà các khoản đầu tư sẽ bắt đầu hoàn vốn. Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, tỷ lệ ngưỡng và thời gian hoàn vốn là những lĩnh vực cần phân tích khi xác định lợi ích của chi tiêu vốn.

IV. Lưu ý

Các thủ tục chuẩn bị ngân sách lập vốn có sự khác nhau giữa các công ty.  Nó tùy thuộc vào các yếu tố như tính chất kinh doanh và quy mô của công ty. Tại các công ty lớn, bước đầu tiên trong việc lập ngân sách vốn có thể là các bộ phận riêng lẻ trong công ty gửi yêu cầu về những thứ mà bộ phận cần thuộc nhóm chi tiêu vốn. Tuy nhiên, nó cuối cùng chắc chắn được xác định bởi quản lý cấp trên và chủ sở hữu.

Các quyết định liên quan đến các khoản chi tiêu rất lớn. Ban giám đốc phải đánh giá xem liệu tài sản đó có xứng đáng với chi phí bỏ ra hay không. Chi phí vốn hầu như luôn ảnh hưởng đến chi phí hoạt động. Vì các mặt hàng đã mua cần được duy trì và “bức tranh lớn” cần được xem xét. Ban giám đốc cần xác định chi phí vốn đến trực tiếp từ quỹ công ty hay cần được tài trợ.

Cho thuê cũng là một lựa chọn tốt. Nếu một công ty đang muốn mua tài sản như máy tính hoặc thiết bị công nghệ khác. Đó là những vật dụng có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời.

Bài viết trên đã giới thiệu về cách lập ngân sách chi phí vốn hiệu quả. DragonLend hy vọng bài viết trên sẽ có ích cho các bạn. Nếu bạn đang thực hiện dự án lớn và cần nguồn vốn, hãy liên hệ với chúng tôi!

>> Xem thêm: Phân Biệt Chi Phí Vốn (Capex) Và Chi Phí Hoạt Động (Opex)

Quá trình lập ngân sách cho các khoản chi phí vốn là điều cần thiết để một doanh nghiệp hoạt động và phát triển với một vị trí tài chính vững chắc.

Bài viết này sẽ giúp bạn lập ngân sách chi phí vốn hiệu quả nhất!

I. Chi phí vốn là gì?

Chi phí vốn là chi phí của tài sản có tính hữu dụng, giúp tạo lợi nhuận trong dài hạn. Điều này phân biệt chúng với chi phí hoạt động – chi phí cho tài sản được mua và tiêu dùng trong cùng một kỳ tính thuế.

Ví dụ: Giấy máy in là chi phí hoạt động, trong khi bản thân máy in là chi phí vốn.

Chi phí vốn cao hơn nhiều so với chi phí hoạt động. Nó bao gồm việc mua nhà cửa, thiết bị và phương tiện đi lại của công ty. Chi phí vốn cũng có thể bao gồm các khoản như tiền chi để mua các công ty khác hoặc để nghiên cứu và phát triển. Chi phí hoạt động chỉ là như những gì cái tên biểu thị. Nó là các khoản chi phí cần thiết để công ty hoạt động qua thời gian.

lập ngân sách chi phí vốn

Nguồn: Internet

II. Lập ngân sách chi phí vốn quan trọng như thế nào đến doanh nghiệp?

Chi phí vốn mang cả lợi ích và rủi ro. Đầu tư vào vốn có thể cải thiện hiệu quả của một công ty. Nó cho phép các công ty có thể đạt được những lợi thế cạnh tranh lớn. Nhưng đồng thời họ có thể không hoạt động như mong đợi. Dẫn đến các khoản lỗ đáng lẽ phải được phân bổ ở nơi khác.

Vì chi tiêu vốn thể hiện các khoản đầu tư đáng kể để đạt được lợi tức đầu tư vốn trong dài hạn. Nên chúng cần được lập kế hoạch cẩn thận. Các công ty phải lập ngân sách chi phí vốn đơn giản vì họ không có nguồn vốn vô hạn. Mỗi công ty đều có quỹ hạn chế. Mục tiêu là sử dụng các quỹ hạn chế này theo cách mang lại lợi ích tối đa cho công ty. Vì vậy, công ty lập ngân sách để đảm bảo rằng họ chỉ thực hiện những khoản đầu tư phù hợp với các yêu cầu chiến lược.

Lập ngân sách chi phí vốn chính là lập kế hoạch tương lai. Khi quyết định về một khoản chi tiêu vốn nhất định, ban lãnh đạo của công ty tuyên bố quan điểm của họ về tình trạng tài chính hiện tại của công ty và triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Nó cũng đưa ra các chỉ dẫn về (những) hướng mà nó dự định di chuyển trong những năm tới. Ngân sách chi tiêu vốn thường được xây dựng để bao gồm các khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm. Và do đó có thể đóng vai trò là các chỉ số chính liên quan đến “kế hoạch 5 năm” hoặc các mục tiêu dài hạn của công ty.

lập ngân sách chi phí vốn

Nguồn: Internet

III. Các bước lập ngân sách chi phí vốn hiệu quả

1. Tách biệt chi phí vốn với chi phí hoạt động

Hầu hết các công ty lập ngân sách chi tiêu vốn tách biệt với các khoản chi tiêu khác. Chi phí hoạt động là các chi phí hàng ngày cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh. Chẳng hạn như đồ dùng văn phòng và các tiện ích. Mặt khác, chi tiêu vốn là chi phí cho thiết bị, công cụ, tài sản và các tài sản khác mà công ty của bạn sẽ sử dụng trong vài năm.

Có một ngân sách riêng biệt từ chi phí hoạt động sẽ giúp các công ty tính toán các vấn đề thuế tương ứng đơn giản hơn. Đối với chi phí hoạt động, các khoản khấu trừ áp dụng cho năm tính thuế hiện hành. Nhưng các khoản khấu trừ cho chi phí vốn được dàn trải qua các năm dưới dạng khấu hao hoặc phân bổ.

2. Đánh giá tổng hợp nhu cầu chi tiêu vốn của công ty.

Đánh giá thiết bị, tòa nhà, công nghệ và các tài sản vốn khác hiện tại của bạn. Xác định khi nào chúng sẽ cần nâng cấp hoặc bảo trì và những thứ đó sẽ tốn bao nhiêu. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn sơ bộ về số tiền công ty của bạn cần để lập ngân sách cho các chi phí vốn.

Phần lớn nhu cầu về chi phí vốn đến từ đánh giá của các trưởng bộ phận. Đây là những người điều hành hoạt động hàng ngày của một nhóm nhất định. Cho nên họ nhận thức rõ các vấn đề trong nhóm cần cập nhật hoặc thay đổi. Đánh giá phương pháp tiếp cận từ dưới lên này giúp xác định xem khoản chi đầu tư có mang lại lợi ích cho tăng trưởng dài hạn hay không, điều gì là khả thi về mặt kinh tế và lợi tức đầu tư sẽ là bao nhiêu. Cuối cùng, các khoản chi vốn chắc chắn được xác định bởi quản lý cấp trên và chủ sở hữu.

3. Thực hiện giới hạn ngân sách

Xác định mức chi tiêu tối đa cho vốn là bước quan trọng trong việc lập kế hoạch đầu tư. Các chi phí cụ thể cho việc nâng cấp, bảo trì và cuối cùng là thay thế tài sản vốn của bạn sẽ cung cấp cho bạn một số tiền cơ bản để chi tiêu vốn.

Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải ngân sách nhiều hơn số tiền đó. Điều này là để có thể tính đến bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra hoặc các trường hợp không lường trước được có thể phát sinh. Khi một công ty giới hạn được chi tiêu của mình, công ty có thể lập kế hoạch từ đó.

4. Đo lường lợi tức của chi phí vốn

Khi đã đánh giá được tổng nhu cầu từ bộ phận khác nhau, ngân sách đã được quyết định dựa trên nhu cầu và sự tăng trưởng kinh doanh, và mức chi phí vốn đã hoàn thành. Thì công ty bắt buộc phải xác định lợi nhuận trên chi tiêu vốn của họ. Điều này cho phép xác định xem định giá của họ có đúng hay không, các khoản đầu tư có đang sinh lời hay không, điều gì đúng và điều gì sai. Vì vậy trong chu kỳ đầu tư tiếp theo, những quyết định này sẽ được tiếp tục hoặc cải thiện.

Có nhiều công cụ tài chính để đánh giá lợi nhuận của các khoản chi tiêu vốn. Đặc biệt là khung thời gian mà các khoản đầu tư sẽ bắt đầu hoàn vốn. Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, tỷ lệ ngưỡng và thời gian hoàn vốn là những lĩnh vực cần phân tích khi xác định lợi ích của chi tiêu vốn.

IV. Lưu ý

Các thủ tục chuẩn bị ngân sách lập vốn có sự khác nhau giữa các công ty.  Nó tùy thuộc vào các yếu tố như tính chất kinh doanh và quy mô của công ty. Tại các công ty lớn, bước đầu tiên trong việc lập ngân sách vốn có thể là các bộ phận riêng lẻ trong công ty gửi yêu cầu về những thứ mà bộ phận cần thuộc nhóm chi tiêu vốn. Tuy nhiên, nó cuối cùng chắc chắn được xác định bởi quản lý cấp trên và chủ sở hữu.

Các quyết định liên quan đến các khoản chi tiêu rất lớn. Ban giám đốc phải đánh giá xem liệu tài sản đó có xứng đáng với chi phí bỏ ra hay không. Chi phí vốn hầu như luôn ảnh hưởng đến chi phí hoạt động. Vì các mặt hàng đã mua cần được duy trì và “bức tranh lớn” cần được xem xét. Ban giám đốc cần xác định chi phí vốn đến trực tiếp từ quỹ công ty hay cần được tài trợ.

Cho thuê cũng là một lựa chọn tốt. Nếu một công ty đang muốn mua tài sản như máy tính hoặc thiết bị công nghệ khác. Đó là những vật dụng có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời.

Bài viết trên đã giới thiệu về cách lập ngân sách chi phí vốn hiệu quả. DragonLend hy vọng bài viết trên sẽ có ích cho các bạn. Nếu bạn đang thực hiện dự án lớn và cần nguồn vốn, hãy liên hệ với chúng tôi!

>> Xem thêm: Phân Biệt Chi Phí Vốn (Capex) Và Chi Phí Hoạt Động (Opex)

Quá trình lập ngân sách cho các khoản chi phí vốn là điều cần thiết để một doanh nghiệp hoạt động và phát triển với một vị trí tài chính vững chắc.

Bài viết này sẽ giúp bạn lập ngân sách chi phí vốn hiệu quả nhất!

I. Chi phí vốn là gì?

Chi phí vốn là chi phí của tài sản có tính hữu dụng, giúp tạo lợi nhuận trong dài hạn. Điều này phân biệt chúng với chi phí hoạt động – chi phí cho tài sản được mua và tiêu dùng trong cùng một kỳ tính thuế.

Ví dụ: Giấy máy in là chi phí hoạt động, trong khi bản thân máy in là chi phí vốn.

Chi phí vốn cao hơn nhiều so với chi phí hoạt động. Nó bao gồm việc mua nhà cửa, thiết bị và phương tiện đi lại của công ty. Chi phí vốn cũng có thể bao gồm các khoản như tiền chi để mua các công ty khác hoặc để nghiên cứu và phát triển. Chi phí hoạt động chỉ là như những gì cái tên biểu thị. Nó là các khoản chi phí cần thiết để công ty hoạt động qua thời gian.

lập ngân sách chi phí vốn

Nguồn: Internet

II. Lập ngân sách chi phí vốn quan trọng như thế nào đến doanh nghiệp?

Chi phí vốn mang cả lợi ích và rủi ro. Đầu tư vào vốn có thể cải thiện hiệu quả của một công ty. Nó cho phép các công ty có thể đạt được những lợi thế cạnh tranh lớn. Nhưng đồng thời họ có thể không hoạt động như mong đợi. Dẫn đến các khoản lỗ đáng lẽ phải được phân bổ ở nơi khác.

Vì chi tiêu vốn thể hiện các khoản đầu tư đáng kể để đạt được lợi tức đầu tư vốn trong dài hạn. Nên chúng cần được lập kế hoạch cẩn thận. Các công ty phải lập ngân sách chi phí vốn đơn giản vì họ không có nguồn vốn vô hạn. Mỗi công ty đều có quỹ hạn chế. Mục tiêu là sử dụng các quỹ hạn chế này theo cách mang lại lợi ích tối đa cho công ty. Vì vậy, công ty lập ngân sách để đảm bảo rằng họ chỉ thực hiện những khoản đầu tư phù hợp với các yêu cầu chiến lược.

Lập ngân sách chi phí vốn chính là lập kế hoạch tương lai. Khi quyết định về một khoản chi tiêu vốn nhất định, ban lãnh đạo của công ty tuyên bố quan điểm của họ về tình trạng tài chính hiện tại của công ty và triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Nó cũng đưa ra các chỉ dẫn về (những) hướng mà nó dự định di chuyển trong những năm tới. Ngân sách chi tiêu vốn thường được xây dựng để bao gồm các khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm. Và do đó có thể đóng vai trò là các chỉ số chính liên quan đến “kế hoạch 5 năm” hoặc các mục tiêu dài hạn của công ty.

lập ngân sách chi phí vốn

Nguồn: Internet

III. Các bước lập ngân sách chi phí vốn hiệu quả

1. Tách biệt chi phí vốn với chi phí hoạt động

Hầu hết các công ty lập ngân sách chi tiêu vốn tách biệt với các khoản chi tiêu khác. Chi phí hoạt động là các chi phí hàng ngày cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh. Chẳng hạn như đồ dùng văn phòng và các tiện ích. Mặt khác, chi tiêu vốn là chi phí cho thiết bị, công cụ, tài sản và các tài sản khác mà công ty của bạn sẽ sử dụng trong vài năm.

Có một ngân sách riêng biệt từ chi phí hoạt động sẽ giúp các công ty tính toán các vấn đề thuế tương ứng đơn giản hơn. Đối với chi phí hoạt động, các khoản khấu trừ áp dụng cho năm tính thuế hiện hành. Nhưng các khoản khấu trừ cho chi phí vốn được dàn trải qua các năm dưới dạng khấu hao hoặc phân bổ.

2. Đánh giá tổng hợp nhu cầu chi tiêu vốn của công ty.

Đánh giá thiết bị, tòa nhà, công nghệ và các tài sản vốn khác hiện tại của bạn. Xác định khi nào chúng sẽ cần nâng cấp hoặc bảo trì và những thứ đó sẽ tốn bao nhiêu. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn sơ bộ về số tiền công ty của bạn cần để lập ngân sách cho các chi phí vốn.

Phần lớn nhu cầu về chi phí vốn đến từ đánh giá của các trưởng bộ phận. Đây là những người điều hành hoạt động hàng ngày của một nhóm nhất định. Cho nên họ nhận thức rõ các vấn đề trong nhóm cần cập nhật hoặc thay đổi. Đánh giá phương pháp tiếp cận từ dưới lên này giúp xác định xem khoản chi đầu tư có mang lại lợi ích cho tăng trưởng dài hạn hay không, điều gì là khả thi về mặt kinh tế và lợi tức đầu tư sẽ là bao nhiêu. Cuối cùng, các khoản chi vốn chắc chắn được xác định bởi quản lý cấp trên và chủ sở hữu.

3. Thực hiện giới hạn ngân sách

Xác định mức chi tiêu tối đa cho vốn là bước quan trọng trong việc lập kế hoạch đầu tư. Các chi phí cụ thể cho việc nâng cấp, bảo trì và cuối cùng là thay thế tài sản vốn của bạn sẽ cung cấp cho bạn một số tiền cơ bản để chi tiêu vốn.

Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải ngân sách nhiều hơn số tiền đó. Điều này là để có thể tính đến bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra hoặc các trường hợp không lường trước được có thể phát sinh. Khi một công ty giới hạn được chi tiêu của mình, công ty có thể lập kế hoạch từ đó.

4. Đo lường lợi tức của chi phí vốn

Khi đã đánh giá được tổng nhu cầu từ bộ phận khác nhau, ngân sách đã được quyết định dựa trên nhu cầu và sự tăng trưởng kinh doanh, và mức chi phí vốn đã hoàn thành. Thì công ty bắt buộc phải xác định lợi nhuận trên chi tiêu vốn của họ. Điều này cho phép xác định xem định giá của họ có đúng hay không, các khoản đầu tư có đang sinh lời hay không, điều gì đúng và điều gì sai. Vì vậy trong chu kỳ đầu tư tiếp theo, những quyết định này sẽ được tiếp tục hoặc cải thiện.

Có nhiều công cụ tài chính để đánh giá lợi nhuận của các khoản chi tiêu vốn. Đặc biệt là khung thời gian mà các khoản đầu tư sẽ bắt đầu hoàn vốn. Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, tỷ lệ ngưỡng và thời gian hoàn vốn là những lĩnh vực cần phân tích khi xác định lợi ích của chi tiêu vốn.

IV. Lưu ý

Các thủ tục chuẩn bị ngân sách lập vốn có sự khác nhau giữa các công ty.  Nó tùy thuộc vào các yếu tố như tính chất kinh doanh và quy mô của công ty. Tại các công ty lớn, bước đầu tiên trong việc lập ngân sách vốn có thể là các bộ phận riêng lẻ trong công ty gửi yêu cầu về những thứ mà bộ phận cần thuộc nhóm chi tiêu vốn. Tuy nhiên, nó cuối cùng chắc chắn được xác định bởi quản lý cấp trên và chủ sở hữu.

Các quyết định liên quan đến các khoản chi tiêu rất lớn. Ban giám đốc phải đánh giá xem liệu tài sản đó có xứng đáng với chi phí bỏ ra hay không. Chi phí vốn hầu như luôn ảnh hưởng đến chi phí hoạt động. Vì các mặt hàng đã mua cần được duy trì và “bức tranh lớn” cần được xem xét. Ban giám đốc cần xác định chi phí vốn đến trực tiếp từ quỹ công ty hay cần được tài trợ.

Cho thuê cũng là một lựa chọn tốt. Nếu một công ty đang muốn mua tài sản như máy tính hoặc thiết bị công nghệ khác. Đó là những vật dụng có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời.

Bài viết trên đã giới thiệu về cách lập ngân sách chi phí vốn hiệu quả. DragonLend hy vọng bài viết trên sẽ có ích cho các bạn. Nếu bạn đang thực hiện dự án lớn và cần nguồn vốn, hãy liên hệ với chúng tôi!

>> Xem thêm: Phân Biệt Chi Phí Vốn (Capex) Và Chi Phí Hoạt Động (Opex)