Chi phí cơ hội là đại diện cho những lợi ích mà một cá nhân, nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp bỏ lỡ khi lựa chọn phương án này để chọn 1 phương án khác.

1. Định nghĩa chi phí cơ hội là gì?

Trong tiếng Anh chi phí cơ hội là opportunity cost (OC). Thuật ngữ này được dùng để chỉ những giá trị của những gì mà bạn phải bỏ ra để đầu tư cho một thứ/ một mục tiêu khác.

Lựa chọn ở đây chính là lựa chọn đánh đổi chi phí cơ hội để nhận được lợi ích nào đó. Khi đó, mọi người bắt buộc phải đầu tư một khoản tiền nhất định tương xứng với cơ hội có thể nhìn thấy đó.

chi phí cơ hội

Nguồn: Internet

Trên thực tế, chi phí này không phải lúc nào cũng là tiền bạc. Có thể hiểu theo một cách đơn giản, đây là khoản thu nhập mà doanh nghiệp mất đi do sử dụng nguồn lực của mình vào dự án. Do đó, chi phí cơ hội không phải khoản thực chi nhưng vẫn quan tâm đến khi ra quyết định kinh tế.

2. Công thức tính:

OC = FO – CO

Trong đó:

  • OC: Chi phí cơ hội (opportunity cost)
  • FO: Lợi nhuận của lựa chọn hấp dẫn nhất (Return on best foregone option)
  • CO: Lợi nhuận của lựa chọn được chọn (Return on chosen option)

Ví dụ: 

Nhà đầu tư A muốn đầu tư 100.000 USD. Ông cần cân nhắc giữa hai sự lựa chọn:

  • Sự lựa chọn 1: Đầu tư vào thị trường chứng khoán, lợi nhuận ước tính 14%/năm. Như vậy, nhà đầu tư này có thể kiếm được 14.000 USD nhờ vào sự lựa chọn này.
  • Sự lựa chọn 2: Đầu tư trang thiết bị sản xuất mới. Khi đó lợi nhuận 10%, tức 10.000 USD nhờ mua mới tài sản cố định.

Như vậy, chi phí cơ hội của nhà đầu tư A sẽ được tính như sau:

OC = FO – CO = 14.000 – 10.000 = 4.000 (USD)

chi phí cơ hội

Nguồn: Internet

3. Tầm quan trọng của chi phí cơ hội trong hoạt động kinh doanh, đầu tư:

Nếu chúng ta tiếp tục đổ ngày càng nhiều hơn một nguồn lực hạn chế vào một hoạt động. Kết quả là chi phí cơ hội của chúng ta sẽ tăng lên đối với mỗi đơn vị bổ sung của nguồn lực đó. Mọi doanh nghiệp đều cố gắng sử dụng tối đa các nguồn lực của mình, tức là có hiệu quả. Không ai trong chúng ta có nguồn lực vô hạn. Cho nên, điều quan trọng là chúng ta phải đưa ra những lựa chọn đúng đắn về những gì chúng ta có.

Các chủ doanh nghiệp và nhà quản lý thông minh nắm bắt các nguồn lực mà họ có sẵn và triển khai chúng để đảm bảo lợi nhuận lớn nhất – tức là giảm thiểu chi phí cơ hội. Nhưng họ cũng hiểu rằng chi phí này không phải là bất biến. Nó tăng lên – lúc đầu chậm, nhưng càng về sau càng nhanh khi bạn áp dụng tài nguyên cho các nhiệm vụ mà chúng không phù hợp và khiến các lĩnh vực khác bị bỏ quên.

4. Kết luận:

Đưa ra quyết định thông minh là điều quan trọng để tránh tăng chi phí cơ hội theo thời gian. Đánh giá xem tình huống của bạn có phù hợp với quy luật tăng chi phí hay không, ví dụ về biểu đồ chi phí cơ hội không đổi để quyết định xem điều gì sẽ tốt nhất không chỉ trong ngắn hạn mà còn cho các bước trong tương lai của bạn, tránh việc phải đổi quá nhiều thứ tốt mà kết quả mang lại không bù đắp đủ ho quyết định.

Tài nguyên là hữu hạn, vì vậy điều quan trọng là bạn phải đưa ra những lựa chọn thông minh về việc sử dụng những gì bạn có. Những quyết định đó bị ảnh hưởng bởi cái mà các nhà kinh tế học gọi là chi phí cơ hội. Và khi bạn dành nhiều nguồn lực hơn cho một nhiệm vụ cụ thể, bạn sẽ gặp phải quy luật tăng chi phí cơ hội trong doanh nghiệp nhỏ của mình.

4. DragonLend hỗ trợ vốn ngắn hạn – giúp doanh nghiệp bắt kịp thời điểm kinh doanh

DragonLend – Thuỵ Điển hỗ trợ vốn tín chấp ngắn hạn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hạn mức tín chấp lên đến 500 triệu cho lần giải ngân đầu tiên.

Thời gian giải ngân trong 5 – 7 ngày làm việc. Giúp cho các doanh nghiệp nhận vốn nhanh chóng bắt kịp những cơ hội kinh doanh mang tính thời điểm.

🔷 Email: info@dragonlend.vn
🔷 Hotline: 0911 647 711