Phân tích lợi ích chi phí có thể giúp doanh nghiệp xác định lợi tức đầu tư cao nhất và tốt nhất dựa trên chi phí, nguồn lực và rủi ro liên quan.

Trong kinh doanh ngày nay, cần phải tận dụng tối đa mọi ý tưởng, lựa chọn và đầu tư. Để thực hiện điều này, các doanh nghiệp lớn nhỏ sử dụng các phân tích lợi ích chi phí để đưa ra các quyết định quan trọng.

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu cho bạn phương pháp này!

1. Phân tích lợi ích chi phí là gì?

Đây là một quá trình mà tổ chức phân tích các quyết định, hệ thống, dự án hoặc xác định một giá trị cho các giá trị vô hình. Mô hình được xây dựng bằng cách xác định các ích lợi của một hành động và các chi phí liên quan. Sau đó lấy lợi ích trừ đi chi phí. Khi hoàn thành, phân tích lợi ích chi phí sẽ mang lại kết quả cụ thể. Và nó được sử dụng để đưa ra kết luận hợp lý về tính khả thi của một quyết định/tình huống.

Trước khi xây dựng một nhà máy mới hoặc thực hiện một dự án mới, các nhà quản lý thận trọng tiến hành phân tích chi phí – lợi ích. Việc này là để đánh giá tất cả chi phí và doanh thu tiềm năng có thể tạo ra từ dự án. Kết quả phân tích sẽ xác định liệu dự án có khả thi về mặt tài chính. Hay giúp đưa ra quyết định công ty có nên theo đuổi một dự án khác hay không.

Các tổ chức dựa vào phân tích lợi ích chi phí để hỗ trợ việc ra quyết định. Vì nó cung cấp một cái nhìn bất khả tri, dựa trên bằng chứng về vấn đề đang được đánh giá mà không bị ảnh hưởng bởi quan điểm, chính trị hoặc thành kiến. Bằng cách cung cấp một cái nhìn rõ ràng về hậu quả của một quyết định, phân tích lợi ích chi phí là một công cụ vô giá trong việc phát triển chiến lược kinh doanh, đánh giá việc thuê mướn mới hoặc đưa ra quyết định phân bổ nguồn lực hoặc mua hàng.

Phân tích chi phí lợi ích

Nguồn: Internet

2. Các tình huống sử dụng

Phân tích lợi ích chi phí là cơ sở ra quyết định trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong kinh doanh, chính phủ, tài chính và thậm chí cả phi lợi nhuận. Nó có giá trị khi:

 • Phát triển các tiêu chuẩn để so sánh các dự án
 • Quyết định có theo đuổi một dự án được đề xuất hay không
 • Đánh giá nhân viên mới
 • Cơ hội đầu tư có trọng lượng
 • Đo lường lợi ích xã hội
 • Đánh giá tính mong muốn của các chính sách được đề xuất
 • Đánh giá các sáng kiến ​​thay đổi
 • Định lượng tác động lên các bên liên quan và người tham gia

3. Quy trình thực hiện phân tích

Phân tích chi phí-lợi ích nên bắt đầu bằng việc biên soạn một danh sách toàn diện về tất cả các chi phí và lợi ích liên quan đến dự án hoặc quyết định.

– Các chi phí liên quan có thể bao gồm:

 • Chi phí trực tiếp sẽ là lao động trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, tồn kho, nguyên vật liệu, chi phí sản xuất.
 • Chi phí gián tiếp. Bao gồm điện, chi phí chung từ quản lý, thuê, tiện ích,..
 • Chi phí vô hình của một quyết định. Chẳng hạn như tác động đến khách hàng, nhân viên hoặc thời gian giao hàng.
 • Chi phí cơ hội. Chẳng hạn như đầu tư thay thế hoặc mua một nhà máy thay vì xây dựng một nhà máy.
 • Chi phí cho các rủi ro tiềm ẩn như rủi ro pháp lý, cạnh tranh và tác động môi trường.

– Các lợi ích có thể bao gồm những điều sau:

 • Doanh thu và doanh số tăng lên từ việc tăng sản xuất hoặc sản phẩm mới.
 • Các lợi ích vô hình. Chẳng hạn như sự an toàn và tinh thần của nhân viên được cải thiện. Hay sự hài lòng của khách hàng do cung cấp sản phẩm nâng cao hoặc giao hàng nhanh hơn.
 • Lợi thế cạnh tranh hoặc thị phần đạt được sau dự án/sáng kiến.

Một nhà phân tích hoặc người quản lý dự án nên áp dụng phép đo tiền tệ cho tất cả các hạng mục trong danh sách chi phí-lợi ích. Đặc biệt lưu ý không đánh giá thấp chi phí hoặc đánh giá quá cao lợi ích. Cách tiếp cận thận trọng với nỗ lực có ý thức để tránh mọi khuynh hướng chủ quan khi tính toán ước tính là phù hợp nhất khi ấn định giá trị cho cả chi phí và lợi ích để phân tích chi phí – lợi ích.

Cuối cùng, kết quả của tổng chi phí và lợi ích phải được so sánh một cách định lượng để xác định xem lợi ích có lớn hơn chi phí hay không. Nếu vậy, thì quyết định hợp lý là tiếp tục với dự án. Nếu không, doanh nghiệp nên xem xét lại dự án để xem liệu nó có thể thực hiện các điều chỉnh để tăng lợi ích hoặc giảm chi phí để dự án khả thi hay không. Nếu không, công ty có thể sẽ tránh dự án.

Phân tích chi phí lợi ích

Nguồn: Internet

4. Hạn chế của phân tích lợi ích chi phí

Bất chấp tính hữu ích, phân tích chi phí lợi ích có một số điều lưu ý. Những rủi ro và sự không chắc chắn xuất phát từ các chương trình nghị sự của con người, sự thiếu chính xác xung quanh dữ liệu được sử dụng và việc sử dụng phương pháp phỏng đoán để đưa ra kết luận.

a. Rủi ro

Phần lớn rủi ro về phân tích lợi ích chi phí tương quan với yếu tố con người liên quan. Các bên liên quan hoặc các bên quan tâm có thể cố gắng tác động đến kết quả bằng chi phí cao hơn hoặc thấp hơn. Trong một số trường hợp, những người ủng hộ một dự án có thể đưa vào những thành kiến ​​cá nhân hoặc tổ chức.

Về mặt dữ liệu, có thể có xu hướng phụ thuộc quá nhiều vào dữ liệu được tổng hợp từ các dự án trước đó. Điều này có thể mang lại kết quả không áp dụng trực tiếp cho tình huống đang được xem xét. Vì dữ liệu tận dụng từ một phân tích trước đó có thể không áp dụng trực tiếp cho các tình huống hiện tại. Nó có thể mang lại kết quả không phù hợp với các yêu cầu của tình huống đang được xem xét. Việc sử dụng phương pháp heuristics để đánh giá giá trị tiền tệ của các vật vô hình có thể cung cấp thông tin nhanh chóng. Nhưng nó cũng có thể tạo ra bức tranh không chính xác về chi phí. Và do đó làm mất hiệu lực của kết quả.

Trong việc giải quyết rủi ro, đôi khi sẽ hữu ích khi sử dụng lý thuyết xác suất để xác định và kiểm tra các mô hình chính có thể ảnh hưởng đến kết quả.

b. Những điều không chắc chắn

Có một số vấn đề có thể ảnh hưởng đến kết quả phân tích lợi ích chi phí. Và mặc dù chúng sẽ không áp dụng trong mọi tình huống, điều quan trọng là phải ghi nhớ:

 • Độ chính xác ảnh hưởng đến giá trị. Thông tin chi phí và lợi ích không chính xác có thể làm giảm các phát hiện giá trị.
 • Đừng dựa vào trực giác. Luôn nghiên cứu kỹ lưỡng lợi ích và chi phí để thu thập dữ liệu cụ thể. Bất kể mức độ chuyên môn của bạn với chủ đề hiện tại là bao nhiêu.
 • Tiền mặt là không thể đoán trước. Doanh thu và dòng tiền là các mục tiêu di động. Chuyển chúng thành dữ liệu có ý nghĩa để phân tích có thể là một thách thức.
 • Thu nhập ảnh hưởng đến quyết định. Mức thu nhập có thể thúc đẩy khả năng hoặc mức độ sẵn sàng mua hàng của khách hàng.
 • Tiền không phải là tất cả. Một số lợi ích không thể được phản ánh trực tiếp bằng lượng giá trị tiền.
 • Đừng tự động nhân đôi. Khi đo lường dự án theo nhiều cách, hãy lưu ý rằng việc nhân đôi lợi ích hoặc chi phí có thể dẫn đến kết quả không nhất quán.

Bài viết trên đã giới thiệu về phân tích mối tương quan lợi ích – chi phí. DragonLend hy vong bài viết này sẽ có ích cho bạn.

>> Xem thêm: Phân Biệt Hàng Hóa Thông Thường Và Hàng Hóa Thứ Cấp