Chi phí ẩn trong kinh doanh là loại chi phí cần thiết để tính toán lợi nhuận kinh tế của doanh nghiệp.

Nếu bạn muốn đo lường hiệu quả kinh tế mà doanh nghiệp của bạn đang tạo ra. Hãy đọc bài viết về chi phí ẩn trong kinh doanh sau!

1. Chi phí ẩn trong kinh doanh là gì?

Chi phí ẩn (Implicit Cost) là số tiền mà công ty bỏ ra khi quyết định sử dụng các nguồn lực nội bộ thay vì cố gắng kiếm tiền từ việc bán hoặc cho thuê các nguồn lực đó. Chi phí ẩn cũng có thể được hiểu là chi phí cơ hội. Nó đại diện cho lợi ích mà công ty bỏ lỡ khi chọn làm một việc thay vì việc khác. Đó là những gì một công ty phải từ bỏ khi chọn không khai thác một tài sản.

Ví dụ:

Giả sử bạn điều hành một công ty in áo thun và công ty có một nhà kho nhỏ. Công ty của bạn có thể cho người khác thuê nhà kho với giá 50 triệu mỗi tháng. Nhưng thay vào đó, bạn chọn sử dụng toàn bộ kho để kinh doanh riêng – in áo thun và lưu kho.

Bằng cách sử dụng tài sản của bạn (nhà kho) thay vì cho một doanh nghiệp khác thuê, bạn đang chọn từ bỏ thu nhập cho thuê 50 triệu mỗi tháng. Thu nhập bị mất đó là chi phí tiềm ẩn của việc sử dụng tài sản của bạn trong nội bộ.

Chi phí tiềm ẩn có thể khó xác định. Điều này là do doanh nghiệp không thể ghi nhận trực tiếp các chi phí này trên các bảng cân đối kế toán, vì các khoản tiền không được trao đổi trực tiếp. Hơn nữa, chi phí ẩn chỉ thể hiện sự mất mát nguồn thu nhập tiềm năng chứ không phải mất lợi nhuận thực tế.

chi phí ẩn trong kinh doanh

Nguồn: Internet

2. Một số ví dụ về chi phí ẩn trong kinh doanh

Chi phí ẩn có thể phát sinh từ tài sản, nguồn lực, và hoạt động của công ty.

  • Một chủ doanh nghiệp chọn làm việc cho công ty của mình mà không đòi hỏi lương. Tức là họ đã bỏ qua cơ hội kiếm thu nhập cho các kỹ năng và tài năng kinh doanh của mình. Tiền lương của chủ doanh nghiệp là một chi phí ẩn. Trong trường hợp của một doanh nghiệp nhỏ, chủ sở hữu từ bỏ tiền lương trong những ngày đầu thành lập công ty là điều phổ biến. Điều này làm giảm gánh nặng chi phí cho công ty. Nó cũng mang lại cơ hội lớn hơn để tối đa hóa doanh thu trong quá trình thành lập của công ty khi mỗi đồng tiền là rất quan trọng để duy trì thành công.
  • Công ty của bạn thuê một người mới. Và bạn yêu cầu một đồng nghiệp hiện tại đào tạo người mới thuê trong 1 tuần. Lúc này nhân viên hiện tại sẽ bận rộn để đào tạo đồng nghiệp mới thay vì làm công việc bình thường của họ. Chi phí ẩn cho việc đào tạo sẽ bằng một tuần lương của nhân viên hiện có.
  • Nhiều chủ hộ kinh doanh lựa chọn sử dụng chính không gian nhà ở của họ để kinh doanh. Trong trường hợp này, chi phí ẩn chính là việc không gian sống của bạn bị giảm đi đáng kể. Dù được gọi là chi phí ẩn, nhưng nó không nhất thiết là quy đổi ra tiền mặt.

3. Phân biệt chi phí ẩn với chi phí hiện

Về mặt kỹ thuật, chi phí ẩn không được phát sinh. Và nó không thể được đo lường chính xác cho mục đích kế toán. Không có sự trao đổi tiền mặt trong việc thực hiện các chi phí ẩn. Nhưng chúng là một sự cân nhắc quan trọng vì chúng giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định hiệu quả cho công ty.

Những chi phí này là một sự tương phản lớn với chi phí hiện (explicit cost) – một phân loại rộng khác của chi phí kinh doanh. Tiền thuê mặt bằng, tiền lương và các chi phí hoạt động khác được coi là chi phí hiện. Nói một cách đơn giản, bất kỳ khoản chi phí hữu hình nào mà một công ty trả để duy trì hoạt động hoặc tạo ra lợi nhuận sẽ thuộc chi phí hiện.

Chi phí hiện là khoản chi phí thực tế có hạn thanh toán, nên chúng được dùng trong kế toán. Để tính toán lợi nhuận kế toán của một công ty, chỉ cần lấy tất cả doanh thu kinh doanh. Và sau đó trừ đi tất cả các chi phí hiện cũng như khấu hao tài sản. Số tiền bạn còn lại là bao nhiêu lợi nhuận bạn đã tạo ra trong các điều khoản kế toán.

Chi phí hiện có thể được sử dụng cùng với chi phí ẩn để tính ra lợi nhuận kinh tế. Lợi nhuận kinh tế được tính bằng cách trừ đi cả chi phí hiện và ẩn từ tổng doanh thu. Lợi nhuận kinh tế sẽ phản ánh chính xác hơn về hiệu quả kinh tế mà doanh nghiệp tạo ra.

chi phí ẩn trong kinh doanh

Nguồn: Internet

4. Cách tính chi phí ẩn

Thật không may là chưa có một công thức cụ thể nào để tính toán được chi phí ẩn. Bởi vì có rất nhiều loại chi phí, một số thì có thể dễ tính toán hơn những loại khác. Nhưng một số chi phí ẩn khác có thể không định lượng giá trị tiền tệ được.

Nhưng ta có thể tập trung vào cách tính toán các chi phí ẩn được gắn với một lượng tiền. Bất cứ khi nào công ty của bạn có một nguồn lực mà nó có thể sử dụng thay vì bán hoặc cho người khác thuê, thì số tiền bạn có thể kiếm được là chi phí ẩn.

Ví dụ: Bạn có hai mẫu đất, bạn có thể cho người khác thuê với giá 20.000.000VNĐ/tháng. Bạn quyết định sử dụng nó cho hoạt động kinh doanh của mình thay vì cho thuê? Vậy thì chi phí ẩn của việc sử dụng đất đó cho chính bạn là 20.000.000VNĐ/tháng. Nó là số tiền bạn sẽ kiếm được nếu bạn chọn cho thuê nó.

Để tìm ra chi phí tiềm ẩn của việc điều hành một công ty, bạn phải xem xét tất cả các yếu tố của doanh nghiệp của mình theo từng trường hợp cụ thể. Xác định tất cả các nguồn lực bạn có thể dùng để tạo thu nhập nhưng không chọn vì bạn muốn sử dụng chúng trong nội bộ. Số tiền bạn đã quyết định từ bỏ sẽ là tổng chi phí ngầm định của công ty bạn.

Bài viết trên đã chia sẻ những thông tin về chi phí ẩn trong kinh doanh. DragonLend hy vọng bài viết sẽ có ích cho các bạn.