Tài chính doanh nghiệp là thuật ngữ không còn quá xa lạ với các doanh nhân hiện nay. Đây cũng là ngành học được rất nhiều sự chú ý từ các bạn trẻ.

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin bạn cần biết về tài chính doanh nghiệp.

1. Tài chính doanh nghiệp là gì?

Đây là một trong những công cụ cần thiết trong hệ thống tài chính của mỗi doanh nghiệp. Dùng thông tin tài chính của công ty để giúp quản lý dòng tiền doanh nghiệp, phục vụ cho hoạt động tạo ra lợi nhuận.

Đọc báo cáo tài chính, kết nối các dấu chấm giữa báo cáo lợi nhuận và lỗ chính là hai công việc chính. Từ đó tạo ra bảng cân đối kế toán và lưu chuyển tiền tệ. Việc này sẽ cung cấp các công cụ để lập kế hoạch chiến lược và giúp thu hẹp khoảng cách nếu những báo cáo chỉ ra sự thiếu hụt nguồn vốn,

Nói cách khác, ta có thể thấy hoạt động này liên quan đến ba quyết định chính đó là:

  • Quyết định đầu tư
  • Quyết định nguồn vốn
  • Quyết định phân phối lợi nhuận

Và đích đến cuối cùng của các quyết định trên chính là “tối đa hoá giá trị doanh nghiệp”. Nghĩa là ba quyết định đều phải làm gia tăng giá trị tối đa phần vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp.

2. Quản trị tài chính là gì?

Quản trị tài chính là việc lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo, kiểm soát các hoạt động tài chính. Ví dụ như: mua sắm, sử dụng các quỹ tài chính vào các hoạt động cần thiết.

Quản trị tài chính gắn bó mật thiết với tài chính kế toán. Được thể hiện trong việc quản lý các báo cáo tài chính. Quản trị tài chính cần áp dụng các nguyên tắc quản lý chung cho các nguồn lực tài chính.

Đây còn là một trong những công việc quan trọng của người quản lý doanh nghiệp. Bởi quản trị tài chính tốt còn đưa doanh nghiệp vượt đà phát triển.

tài chính doanh nghiệp

Nguồn: Internet

3. Công việc của tài chính doanh nghiệp

  • Đọc báo cáo tài chính

Là đọc bảng sao kê lợi nhuận và thua lỗ cho biết doanh nghiệp của bạn có kiếm được nhiều hơn chỉ tiêu hoặc ngược lại.

Bảng cân đối sẽ chỉ rõ ra lợi nhuận và thua lỗ của doanh nghiệp diễn ra như thế nào. Và giúp bạn biết ảnh hưởng tới giá trị thực của công ty tại một thời điểm cụ thể.

Các báo cáo về lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin về cách mà các quỹ tiền tệ chảy vào doanh nghiệp của bạn theo thời gian.

Tài chính doanh nghiệp đan xen các thông tin này vào với nhau. Nếu doanh nghiệp của bạn có lợi nhuận nhưng không có vốn lưu động, công việc này sẽ giúp bạn thấy được tiền của bạn đã đi đâu.

Ví dụ: Tổng khoản thu của bạn có thể cao nhưng không bền vững. Bạn có thể cải thiện dòng tiền bằng cách chủ động hơn trong việc thu hồi các khoản tiền nợ.

  • Lập kế hoạch chiến lược

Nếu bạn giới thiệu một sản phẩm mới, tài chính doanh nghiệp sẽ giúp bạn biết cần phải chi trả bao nhiêu ngoài mặt bằng. Tổng hợp thông tin về nghiên cứu và phát triển, nâng cấp tiếp thị và chi phí thiết bị. Cũng giúp bạn dự đoán và tính toán ra số lượng sản phẩm mới bạn phải bán ra.

Kế hoạch chiến lược còn giúp bạn xác định công ty có thể đáp ứng được các mục tiêu dài hạn hay không.

  • Quản lý các tùy chọn tài chính

Trong trường hợp doanh nghiệp của bạn gặp khó khăn về dòng tiền, tài chính doanh nghiệp sẽ giúp bạn hiểu và đưa ra các tùy chọn tài chính cho bạn.

Bằng việc tính toán các khoản thanh toán tiền lãi và tiền gốc, kết hợp thông tin này với báo cáo tài chính hiện tại và trong tương lai, bạn sẽ có các lựa chọn mức vay phù hợp nhất và lên kế hoạch trả nợ.

Kế hoạch và chiến lược này sẽ giúp bạn có thể sở hữu nhiều tiền hơn trong thời gian dài.

4. Các mối quan hệ trong tài chính doanh nghiệp 

Cùng với quá trình tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ là các quan hệ kinh tế chủ yếu sau:

a/ Quan hệ tài chính với Nhà nước

Được thể hiện trong việc doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước như nộp các khoản thuế, lệ phí vào ngân sách…

b/ Quan hệ tài chính với các chủ thể kinh tế và các tổ chức xã hội khác

Được thể hiện trong việc thanh toán, thưởng phạt vật chất khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho nhau.

Doanh nghiệp còn có thể có quan hệ tài chính với các tổ chức xã hội khác. Ví dụ như doanh nghiệp thực hiện tài trợ cho các tổ chức xã hội…

c/ Quan hệ tài chính với người lao động trong doanh nghiệp

Được thể hiện trong việc doanh nghiệp thanh toán tiền lương, thực hiện thưởng – phạt vật chất với người lao động trong quá trình tham gia vào hoạt động kinh doanh.

tài chính doanh nghiệp

Nguồn: Internet

d/ Quan hệ tài chính với các chủ sở hữu của doanh nghiệp

Thể hiện trong việc các chủ sở hữu thực hiện việc đầu tư, góp vốn hay rút vốn ra khỏi doanh nghiệp. Và trong việc phân chia lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.

e/ Quan hệ tài chính trong nội bộ doanh nghiệp

Mối quan hệ thanh toán giữa các bộ phận nội bộ doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, trong việc hình thành và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp. Cũng như khi phân phối kết quả kinh doanh và thực hiện hạch toán nội bộ doanh nghiệp.

5. Hiểu rõ hơn về tài chính với DragonLend

DragonLend là nền tảng trực tuyến thuộc tập đoàn fram^ đến từ Thuỵ Điển. Giúp kết nối SMEs với các ngân hàng và tổ chức tài chính chỉ trong vòng 15 phút. Khách hàng gửi thông tin cho chúng tôi, hồ sơ sẽ được nhanh chóng.

Từ đó chúng tôi đánh giá và kết nối tới nguồn cung cấp tài chính phù hợp nhất. Chú trọng vào việc đề xuất cho bạn một mức lãi suất thật sự tối ưu. Vì thế việc vay vốn sẽ được hỗ trợ một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Khi sử dụng dịch vụ của DragonLend, quý khách sẽ được hỗ trợ chuẩn bị thủ tục vay vốn. Vì thế khâu chuẩn bị giấy tờ của bạn sẽ trở nên vô cùng đơn giản và tối ưu.

>>> Xem thêm: Thủ Tục Vay Vốn Ngân Hàng Được Chuẩn Bị Như Thế Nào?