CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO
ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VAY VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

Đăng Ký Ngay

Chỉ số đánh giá mức độ rủi ro vay vốn là gì?

Chỉ số đánh giá mức độ rủi ro vay vốn được các chuyên gia DragonLend đo lường, tính toán có thể biểu thị về khả năng được vay vốn dành cho từng đối tượng khách hàng. Con số này thể hiện rõ sự liên hệ giữa tổng thu nhập của khách hàng và tổng số tiền trả nợ khi cần vay.

Tìm hiểu về chỉ số mức độ rủi ro vay vốn của bạn Calculate your

Lưu ý: tất cả các khoản thanh toán nợ hàng tháng phải bao gồm thẻ tín dụng, các khoản vay tín chấp và thế chấp của khách hàng.