Quản trị rủi ro doanh nghiệp là một quá trình quan trọng giúp kiểm soát những nguy cơ ảnh hưởng đến tương lai của doanh nghiệp.

I. Rủi ro kinh doanh là gì?

Rủi ro kinh doanh có thể được định nghĩa là một sự kiện hoặc tình huống có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh. Chẳng hạn như rủi ro bị đánh cắp thiết bị hoặc tiền do quy trình bảo mật kém. Các loại rủi ro là khác nhau giữa các doanh nghiệp khác nhau.

Bạn phải quyết định mức độ rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận trong công việc kinh doanh của mình. Một số rủi ro có thể quan trọng đối với thành công của bạn; tuy nhiên, việc để doanh nghiệp của bạn tiếp xúc với các loại rủi ro sai có thể có hại.

Sau đây là những loại rủi ro phổ biến trong doanh nghiệp:

 • Rủi ro chiến lược – các quyết định liên quan đến mục tiêu kinh doanh của bạn.
 • Rủi ro pháp luật – cần phải tuân thủ luật pháp, quy định, tiêu chuẩn và quy tắc hành nghề
 • Rủi ro tài chính – liên quan đến tài sản của doanh nghiệp, cấu trúc vốn, rủi ro lợi nhuận, lương,…
 • Rủi ro hoạt động –các thủ tục hành chính và vận hành
 • Rủi ro thị trường/bên ngoài – các sự kiện mà doanh nghiệp có ít khả năng kiểm soát đối với các điều kiện kinh tế hoặc thời tiết bất lợi như vậy
 • Rủi ro thương hiệu – ảnh hưởng đến uy tín hoặc hình ảnh của doanh nghiệp.

Những rủi ro khác có thể bao gồm sự an toàn và sức khỏe, dự án, thiết bị, an ninh, công nghệ, quản lý các bên liên quan và cung cấp dịch vụ.

quản trị rủi ro doanh nghiệp

Nguồn: Internet

II. Quản trị rủi ro trong kinh doanh là gì?

Quản trị rủi ro là quá trình xác định, đánh giá và kiểm soát các mối đe dọa đối với vốn và thu nhập của tổ chức. Những mối đe dọa hoặc rủi ro này có thể là một hay gồm nhiều các rủi ro kể trên. Quản lý rủi ro hiệu quả có nghĩa là cố gắng kiểm soát càng nhiều càng tốt các kết quả trong tương lai bằng cách chủ động hành động thay vì phản ứng. Do đó, quản lý rủi ro hiệu quả mang lại khả năng giảm cả khả năng rủi ro xảy ra và tác động tiềm tàng của nó.

Đối với các công ty số hóa, các rủi ro liên quan đến bảo mật CNTT và dữ liệu. Vì vậy, các chiến lược quản lý rủi ro để giảm bớt chúng, đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Do đó, kế hoạch quản trị rủi ro về sau bao gồm các quy trình xác định và kiểm soát các mối đe dọa đối với tài sản kỹ thuật số của họ. Bao gồm dữ liệu công ty độc quyền, thông tin cá nhân của khách hàng và tài sản trí tuệ.

Mọi doanh nghiệp và tổ chức đều phải đối mặt với nguy cơ xảy ra các sự kiện bất ngờ, có hại có thể khiến công ty bị tổn thất tiền bạc hoặc khiến công ty phải đóng cửa vĩnh viễn. Quản lý rủi ro cho phép các tổ chức cố gắng chuẩn bị cho những điều không mong muốn bằng cách giảm thiểu rủi ro và chi phí phụ trước khi chúng xảy ra.

III. Quá trình quản trị rủi ro

Quá trình quản lý rủi ro là một khuôn khổ cho các hành động cần được thực hiện. Có 4 bước cơ bản được thực hiện để quản lý rủi ro:

1. Xác định những rủi ro

Bước đầu tiên đó là doanh nghiệp phải xác định những rủi ro có thể xảy ra. Các rủi ro đó có thể là gồm nhiều các rủi ro đã liệt kê ở phần trên. Xác định rủi ro chủ yếu liên quan đến việc động não. Doanh nghiệp nên tập hợp các nhân viên của mình lại với nhau để họ có thể xem xét tất cả các nguồn rủi ro khác nhau. Tiếp theo là sắp xếp tất cả các rủi ro đã xác định theo thứ tự ưu tiên. Bởi vì không thể giảm thiểu tất cả các rủi ro hiện có, việc ưu tiên đảm bảo rằng những rủi ro có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh được xử lý khẩn cấp hơn.

Một số mẹo hữu ích để xác định rủi ro là:

 • Đánh giá từng chức năng trong doanh nghiệp của bạn và xác định bất kỳ điều gì có thể có tác động tiêu cực đến doanh nghiệp của bạn.
 • Xem xét hồ sơ của bạn như sự cố an toàn hoặc khiếu nại để xác định các vấn đề trước đó.
 • Xem xét bất kỳ rủi ro bên ngoài nào có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn.
quản trị rủi ro doanh nghiệp

Nguồn: Internet

2. Phân tích – đánh giá rủi ro

Một khi rủi ro đã được xác định, nó cần được phân tích. Phải xác định được phạm vi rủi ro. Điều quan trọng là hiểu mối liên hệ giữa rủi ro và các yếu tố khác nhau trong tổ chức. Để xác định mức độ nghiêm trọng và nghiêm trọng của rủi ro, cần phải xem rủi ro ảnh hưởng đến bao nhiêu chức năng kinh doanh.

Có những rủi ro có thể đưa toàn bộ doanh nghiệp đi vào bế tắc nếu hiện thực hóa. Trong khi có những rủi ro chỉ là những bất tiện nhỏ khi được phân tích. Bạn có thể đánh giá từng rủi ro đã xác định bằng cách thiết lập:

 • khả năng (tần suất) nó xảy ra
 • hậu quả (tác động) nếu nó xảy ra

3. Quản lý rủi ro

Sau khi các rủi ro cụ thể của công ty được xác định và quá trình quản lý rủi ro đã được thực hiện, có một số chiến lược khác nhau mà công ty có thể áp dụng đối với các loại rủi ro khác nhau:

 • Phòng tránh rủi roMặc dù hiếm khi có thể loại bỏ hoàn toàn tất cả rủi ro, nhưng một chiến lược tránh rủi ro được thiết kế để làm chệch hướng càng nhiều mối đe dọa càng tốt để tránh những hậu quả tốn kém và gián đoạn của một sự kiện gây thiệt hại.
 • Giảm thiểu rủi ro. Có thể giảm thiểu thiệt hại do một số rủi ro gây ra trong quy trình của công ty. Điều này đạt được bằng cách điều chỉnh các khía cạnh nhất định của kế hoạch dự án tổng thể hoặc quy trình của công ty hoặc bằng cách giảm phạm vi của nó.
 • Chia sẻ rủi ro. Đôi khi, hậu quả của rủi ro được chia sẻ hoặc phân bổ giữa một số người tham gia dự án hoặc bộ phận kinh doanh. Rủi ro cũng có thể được chia sẻ với bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp hoặc đối tác kinh doanh.
 • Chấp nhận rủi ro. Đôi khi, các công ty quyết định rủi ro là đáng giá từ quan điểm kinh doanh. Và họ quyết định chấp nhận rủi ro và đối phó với bất kỳ nguy cơ tiềm ẩn khác. Các công ty thường sẽ giữ lại một mức rủi ro nhất định nếu lợi nhuận dự kiến ​​của một dự án lớn hơn chi phí rủi ro tiềm tàng của nó.

4. Theo dõi rủi ro

Không phải tất cả các rủi ro đều có thể được loại bỏ – một số rủi ro luôn hiện hữu. Rủi ro thị trường rủi ro môi trường là hai ví dụ về những rủi ro luôn cần được theo dõi. Theo mô hình kinh doanh hệ thống thủ công, việc theo dõi xảy ra đối với các nhân viên. Các chuyên gia này phải đảm bảo rằng họ theo dõi chặt chẽ tất cả các yếu tố nguy cơ.

Trong môi trường kỹ thuật số, hệ thống quản lý rủi ro giám sát toàn bộ khuôn khổ rủi ro. Nếu bất kỳ yếu tố hoặc rủi ro nào thay đổi, nó sẽ hiển thị ngay cho mọi người. Máy tính cũng có khả năng giám sát rủi ro liên tục tốt hơn nhiều so với con người. Giám sát rủi ro cũng cho phép doanh nghiệp của bạn đảm bảo tính liên tục.

quản trị rủi ro doanh nghiệp

Nguồn: Internet

IV. Tầm quan trọng của quản trị rủi ro đối với doanh nghiệp

Hoạt động kinh doanh đi kèm với nhiều loại rủi ro. Một số mối nguy tiềm ẩn này có thể phá hủy doanh nghiệp. Trong khi những mối nguy hiểm khác có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Gây tốn kém và mất thời gian để sửa chữa. Do đó quản trị rủi ro là công việc không thể thiếu đối với mọi doanh nghiệp. Nó cho doanh nghiệp các công cụ cần thiết để xác định và đối phó với các rủi ro tiềm ẩn đó một cách đầy đủ. Ngoài ra, khả năng hiểu và kiểm soát rủi ro cho phép các tổ chức tự tin hơn trong các quyết định kinh doanh của mình.

Các lợi ích quan trọng khác của quản trị rủi ro trong doanh nghiệp bao gồm:

 • Tạo ra một môi trường làm việc an toàn và bảo mật cho tất cả nhân viên và khách hàng.
 • Tăng tính ổn định của hoạt động kinh doanh đồng thời giảm trách nhiệm pháp lý.
 • Cung cấp sự bảo vệ khỏi các sự kiện có hại cho cả công ty và môi trường.
 • Bảo vệ tất cả những người có liên quan và tài sản khỏi bị tổn hại.
 • Giúp thiết lập các nhu cầu bảo hiểm của tổ chức để tiết kiệm phí bảo hiểm không cần thiết.

Bài viết trên đã giới thiệu về tầm quan trọng quản trị rủi ro đối với mọi doanh nghiệp. DragonLend hy vọng bài viết sẽ có ích cho các bạn. Nếu bạn cần nguồn vốn để giải quyết các rủi ro về tài chính như dòng tiền chậm, lương nhân viên,….Hãy liên hệ với DragonLend để có được nguồn vốn tốt nhất!

>> Xem thêm: Những Thách Thức Khiến Doanh Nghiệp Khó Tiếp Cận Vốn Vay