Vốn lưu động ròng là một thuật ngữ trong ngành kế toán hay tài chính doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về thuật ngữ này.

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về vốn lưu động ròng rõ hơn, hãy cùng nhau xem qua nhé!

1. Vốn lưu động ròng là gì?

Là phần chênh lệch giữa nguồn vốn thường xuyên đối với giá trị tài sản cố định và tài sản đầu tư dài hạn. Nguồn vốn thường xuyên là nguồn vốn của chủ sở hữu hoặc nợ dài hạn khác mà doanh nghiệp có thể sử dụng trong một thời gian lâu hơn một năm.

Tài sản cố định là tài sản được xem như là một tư liệu lao động chuyên dùng trong sản xuất có giá trị lớn và tham gia vào các chu kỳ sản xuất của công ty và đem lại lợi nhuận cho công ty.

Tài sản đầu tư dài hạn là tài sản không được sử dụng vào kinh doanh sản xuất của công ty nhưng vẫn đem lại lợi nhuận cho công ty. Là tài sản mà công ty sẽ bỏ vốn ra hiện tại và đem lại lợi ích về lâu dài.

vốn lưu động ròng

Nguồn: Internet

2. Cách tính vốn lưu động ròng:

Dựa theo định nghĩa, ta có thể suy ra công thức tính như sau:

VLDR = NVTX – (TSCD + TSDH)

Trong đó:

 • VLDR: Vốn lưu động ròng
 • NVTX: Nguồn vốn thường xuyên
 • TSCD: Tài sản cố định
 • TSDH: Tài sản dài hạn

Sẽ có 3 trường hợp xảy ra như sau:

a. Vốn lưu động ròng < 0:

Trong trường hợp vốn lưu động ròng <0, có nghĩa là nguồn vốn thường xuyên của doanh nghiệp không đủ để tài trợ cho tài sản cố định và tài sản dài hạn. Trường hợp này khá là nguy hiểm vì khi hết nguồn vốn thường xuyên thì bắt buộc doanh nghiệp phải tìm ra nguồn vốn thay thế. Khi doanh nghiệp có vốn lưu động ròng <0 thì doanh nghiệp thường phải chịu áp lực để xoay vòng các khoản vay ngắn hạn và cách để tìm ra nguồn vốn thay thế.

b. Vốn lưu động ròng > 0:

Trong trường hợp này, nguồn vốn thường xuyên không chỉ đủ để tài trợ cho tài sản cố định và tài sản đầu tư dài hạn mà còn có thể dùng để phát triển thêm và tài trợ cho tài sản lưu động của doanh nghiệp. Ở trường hợp này thì cân bằng tài chính của doanh nghiệp khá ổn định và an toàn. Điều này cũng một phần cho thấy doanh nghiệp đang phát triển khá tốt.

c. Vốn lưu động ròng = 0:

Trường hợp này có nghĩa là nguồn vốn thường xuyên vừa đủ để tài trợ cho khoản tài sản cố định và tài sản dài hạn của doanh nghiệp. Trường hợp này nhìn thì có vẻ an toàn hơn trường hợp một. Nhưng doanh nghiệp sẽ chỉ ở mức ổn định mà ít có thể phát triển được. Và cũng có thể có nguy cơ mất tính bền vững của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, còn được tính bằng khoản chênh lệch giữa tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn với nợ ngắn hạn theo công thức như sau:

VLDR = TSLD & DTDH – NNH

Trong đó:

 • TSLD: Tài sản lưu động
 • DTDH: Đầu tư dài hạn
 • NNH: Nợ ngắn hạn

Chỉ số này thể hiện cách sử dụng vốn, tính linh hoạt và khả năng thanh toán của một doanh nghiệp.

vốn lưu động ròng

Nguồn: Internet

3. Công thức tính nhu cầu vốn lưu động của một doanh nghiệp:

Nhu cầu vốn lưu động ròng là chỉ số phản ánh lên nhu cầu tài trợ ngắn hạn của mỗi doanh nghiệp. Nhu cầu này sẽ biến thiên theo doanh thu, tốc độ lưu chuyển hàng tồn kho, tốc độ thu hồi nợ phải thu của doanh nghiệp. Cũng như thời gian thanh toán các khoản nợ ngắn hạn khác trừ nợ vay.

Có thể tính bằng công thức sau:

Nhu cầu VLDR = Hàng tồn kho + nợ phải thu – nợ ngắn hạn (trừ nợ vay)

Theo như khái niệm và cách tính giá trị thì nhu cầu vốn lưu động ròng liên quan đến các hoạt động sản xuất có tính tuần hoàn của doanh nghiệp như: quá trình cung ứng, quá trình sản xuất và tiêu thụ của các doanh nghiệp sản xuất hoặc quá trình thu mua, dự trữ và bán hàng thuộc các doanh nghiệp thương mại.

4. DragonLend: Hỗ trợ gói vay vốn lưu động cho doanh nghiệp:

Trở thành chuyên gia tài chính của SMEs, DragonLend tư vấn nhiệt tình và cố gắng tìm ra giải pháp ổn định dòng tiền của doanh nghiệp. Hỗ trợ gói vay vốn lưu động giải quyết những khó khăn của SMEs với lãi suất ưu đãi.

DragonLend giúp bạn gọi vốn từ hơn 15 ngân hàng, tổ chức tài chính tại Việt Nam chỉ trong 15 phút. Mục tiêu của DragonLend là hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân nhận được nguồn vốn cấp thiết mà họ cần để phát triển dựa trên hệ thống thông tin chúng tôi thu thập từ các ngân hàng và nền tảng công nghệ xử lý hồ sơ nhanh chóng.

Khi đến với DragonLend khách hàng sẽ được:

 • Tư vấn miễn phí và cung cấp các giải pháp vốn và thông tin về vốn.
 • Tìm kiếm, kết nối đánh giá hồ sơ khách hàng với ngân hàng và các tổ chức tài chính.
 • Hỗ trợ thu thập tài liệu và chuẩn bị hồ sơ.
 • Theo sát toàn bộ quy trình vay vốn với khách hàng, hỗ trợ lập tức khi cần thiết.

Bài viết trên vừa chia sẻ một vài thông tin cơ bản về vốn lưu động ròng. Mong rằng với những chia sẻ trên, các bạn có thể hiểu hơn về thuật ngữ này. Để từ đó đề ra được nhiều phương thức quản lí dòng tiền cho doanh nghiệp của mình hơn.

>> Xem thêm:  Giải Pháp Huy Động Nguồn Vốn Nhanh Chóng Để Cải Thiện Dòng Tiền Thời Điểm Cuối Năm